Varukorg
✓ Expressleverans ✓ Diskreta Paket ✓ Låga priser

Policy avseende integritet och marknadsföring

Allmänt

Vi på Woo Me vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna policy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Vilken information samlar vi in och varför?

Vi samlar in din information i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster på vår hemsida. Med detta följer att vi måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund av lagkrav. Utöver detta behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror du är intresserad av.

Information som du lämnar till oss

Woo Me samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, besöker vår hemsida eller är i kontakt med vår kundtjänst. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att Woo Me ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

Information vi samlar om dig

Aktivitet på woome.se i form av cookies

Varför och hur länge vi behandlar din information

För att vi ska kunna leverera varor till dig, eller för att sedan följa upp ett kundserviceärende, så innebär det att vi behöver behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

Syftet med behandlingenRättslig grund för behandlingenHur länge sparar vi uppgifterna?
Din historik för ordrar, kommunikation och serviceärenden.SamtyckeTills du väljer att ta bort din information
Nyhetsbrev och riktade annonserSamtyckeTills du drar tillbaka ditt samtycke
För att administrera ditt köp och leverera varorAvtalsförpliktelse3 år
Utföra och hantera serviceärendeAvtalsförpliktelse3 år
Kommunikation med kundserviceBerättigat intresse3 år
Bokföring av transaktionerRättslig förpliktelse7 år

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Tjänsteleverantörer och andra

Vi på Woo Me behöver anlita utomstående parter vid mailutskick och betallösningar. Vi har dock säkerställt att de håller minst lika bra dataskydd för dina uppgifter som vi gör.

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsinformation till Klarna när kassan laddas, så att Klarna kan hantera ditt köp. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas eget sekretessmeddelande

Transport och logistikföretag

När du har köpt en vara hos oss behöver vi sedan skicka den till dig. För detta syfte delar vi din adressinformation med transport- och logistikföretag.

Vad har du som kund för rättigheter

Rätt till tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig.

Rätt till rättelse av dina personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas.

Rätt till radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke, om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas. Vi kommer däremot behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga för.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format.

Rätt till begränsning av behandling. När vi behandlar din information på grunden “legitimt intresse” så har du rätt att invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation och som vi inte rimligen hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dem skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina uppgifter.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Woo Me har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Cookiepolicy

När du besöker vår hemsida kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Woo Me använder cookies för att underlätta din användning av hemsidan och för att inhämta information såsom statistik om besökare av hemsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla, förbättra hemsidan och för att du ska se mer relevanta produkter. Mer information om hur vi använder Cookies kan du läsa om i vår Cookie Policy.

Kontaktuppgifter

Doggie.se Europe AB, orgnr 559369-8995, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kundservice@woome.se